arrow_drop_up arrow_drop_down

FAQ coaching en supervisie

Vragen over (online) coaching en supervisie

Praktische informatie (online) coaching en supervisie

Wat is de tijdsduur van coaching?

Bijeenkomsten duren 4 tot 5 kwartier.

Wat het tarief van coaching?

Het tarief bedraagt € 125,- excl. btw (€ 151,25 incl. btw) per afspraak.

Hoeveel bijeenkomsten zijn normaal voor coaching?

We bespreken tijdens de eerste sessie wat je graag wilt oplossen/wat je wil leren. Ook kijken we naar onze verwachting met betrekking tot de hoeveelheid sessie die je daarvoor nodig hebt. Er is van alles mogelijk, zoals:
- Jouw werkgever wil (een deel) van jouw traject betalen. Ik maak dan een offerte voor een door ons samen besproken aantal bijeenkomsten (zie ook hieronder "Wordt jouw begeleiding vergoed? En hoe zit het met werkgevers?).
- Je vindt het fijn om in ieder geval 5 bijeenkomsten met me aan de slag te gaan. Je kunt daarna afsluiten of uitbreiden.
- Je kiest voor losse bijeenkomsten en ontvangt per sessie een factuur.

Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat een supervisietraject?

Supervisie is een begeleidingsvorm die veel gebruikt wordt voor professionaliseringstrajecten. Ze kent een helder omschreven opbouw en vorm (zie ook Richtlijnen en definities van de LVSC). Supervisietrajecten bestaan daarom altijd uit 10 bijeenkomsten.

Wat is de frequentie van bijeenkomsten?

De frequentie van de bijeenkomsten laten we afhangen van de complexiteit en de urgentie van je vraag. Gemiddeld spreek in mensen om de week. Soms (tijdelijk) iedere week. Aan het einde van een traject zijn mensen over het algemeen bezig met het ‘implementeren’ van de veranderingen in hun gedrag en leven. Tegen het einde van een traject kan een tussenperiode van drie of vier weken daarom passender zijn.

Kun je een offerte voor mijn werkgever maken?

Regelmatig worden trajecten (deels) gefinancierd door werkgevers. Mocht je een offerte nodig hebben, laat het dan weten.

Ik heb een Verklaring Supervisie nodig van een LVSC geregistreerd supervisor. Kan dat?

Voor beroepsvereringen of als toelatingseis voor een studie kan een Verklaring Supervisie vereist zijn. Omdat ik geregistreerd supervisor bij de LVSC ben, kan ik je deze na afloop van een traject verstrekken.

Wat is de locatie van bijeenkomsten?

Standaard begeleid ik mensen vanuit huis: ik ontvang je dan ook graag in mijn werkkamer, een bescheiden, maar rustige en prettige ruimte in Utrecht. Op aanvraag kunnen trajecten of bijeenkomsten ook op een andere locatie plaatsvinden. In de meeste gevallen breng ik hiervoor extra kosten in rekening.

Werk jij met een gratis intake?

Het korte antwoord is: nee.
​Ik neem mijn werk en jouw leervraag heel serieus en ik leef van mijn werk. Als we elkaar voor het eerst spreken, dan gaan we direct aan de slag met waar je voor komt. Ik lever je meteen zoveel mogelijk kennis en wijsheden als je maar gebruiken kunt. Ook de eerste bijeenkomst is daarom een betaalde bijeenkomst. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat je vragen hebt. Die kun je me telefonisch of per mail stellen. Ook kun je gebruikmaken van het contactformulier. Je bent van harte welkom!

Wat gebeurd er na de eerste bijeenkomst?

Voor ieder leertraject zijn een goede klik/wederzijds vertrouwen, heldere verwachtingen en haalbaarheid belangrijk. Of daarvan sprake is, bespreken we aan het einde van onze eerste bijeenkomst: dit go/no-go moment is er zowel voor jou (heb je er vertrouwen in dat wij samen een goede leer-relatie kunnen vormgeven?), als voor mij. Ook ik zal voor mijzelf nagaan of ik verwacht je goed te kunnen begeleiden. Als ik inschat, dat je bij een andere begeleider een hoger rendement zult hebben/een andere vorm van begeleiding je beter past, verwijs ik je door. Bij wederzijds vertrouwen vervolgen we het traject zoals we hebben besproken. Wil je om welke reden dan ook niet verder met mij, dan is dit helemaal ok. Let op: de eerste bijeenkomst wordt altijd in rekening gebracht, ook als je besluit elders verder te leren (zie ook: “Werk jij met een gratis intake?”).

Hoe en wanneer kan ik betalen?

Sommige trajecten kennen een vooraf vastgesteld aantal bijeenkomsten. De factuur hiervoor ontvang je na het eerste gesprek, dus na het go-no-go-moment. Wil je liever na iedere bijeenkomst betalen, of is het aantal bijeenkomsten nog onbekend? Dat kan. Je ontvangt dan de factuur in overeenstemming met onze afspraken.

Wordt jouw begeleiding vergoed? En hoe zit het met werkgevers?

Nee, begeleiding door mij wordt niet vergoed door verzekeraars.
Hoewel ik ook ben opgeleid tot Contextueel Therapeut en Relatietherapeut (zie opleidingen op de pagina -Sanne-)en deze kennis natuurlijk ook gebruik in mijn werk, begeleid ik als coach en supervisor gezonde mensen die zichzelf en hun relaties willen doorontwikkelen. Deze vorm van begeleiding wordt niet gezien als hulpverlening (zoals bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater die biedt) en daarom niet vergoed door verzekeraars. De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, de LVSC, controleert mijn kwaliteit in deze rollen van supervisor en coach (zie registraties op de contactpagina).

Wél zijn werkgevers geregeld bereid om (een deel) van de kosten voor een leertraject voor hun rekening te nemen. ​Heb je hiervoor een offerte nodig? Neem dan contact met me op!

Coaching en relatietherapie in Utrecht


Als je met Sanne werkt, in welke vorm dan ook, dan ga je akkoord met de volgende werkregels:


    •    Storingen hebben voorrang

    •    Respecteer vertrouwelijkheid

    •    Voelen mag, denken moet

    •    Niets is gek

    •    Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces (dus ook geen dossier)

    •    Maak contact

    •    Respecteer grenzen

    •    Zorg goed voor jezelf en de ander

    •    Kom afspraken na